Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ Rektör
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR Rektör Yardımcısı/Üye
Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN Rektör Yardımcısı/Üye
Prof.Dr. Murat PEKER Rektör Yardımcısı/Üye
Prof.Dr. İhsan Cemil DEMİR Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet Ali GAZEL Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK Fen Edebiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr. Selçuk AKÇAY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ Hukuk Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR İ.İ.B.F Dekanı
Prof.Dr. Mustafa GÜLER İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ahmet YILDIZ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Yücel OCAK Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayhan EROL Teknoloji Fakültesi Dekanı

Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turan CİVELEK Veteriner Fakültesi Dekanı