İhsan CERAN

1 Eylül 1960 tarihinde Afyonkarahisar’da doğdu. İlk ve orta  öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesinin kuruluşundan hemen sonra 1993 tarihinde Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Şube Müdürü oldu. 1996 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak göreve başladı. Bu tarihten itibaren 23 yıl aynı görevi sürdürdü. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 7 Ocak 2020 tarihli kararı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Genel Sekreteri olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Genel Sekreter YardımcılarıMustafa İŞBİLİR

12 Nisan 1968 tarihinde Afyonkarahisar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde memuriyet hayatına başladı. 2005 tarihinde Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Şube Müdürü oldu. Bu tarihten itibaren 15 yıl aynı görevi sürdürdü. 23 Temmuz 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


Murat AYDOĞUŞ

1961 yılında Afyon’da doğan Aydoğuş, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim-Organizasyon Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde memur olarak göreve başladı. 1992 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kuruluşunda görev aldı. 16 Ekim 1997 tarihinde Veteriner Fakültesi’ne kurucu Fakülte Sekreteri olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Aydoğuş, 19.03.2003 tarihinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.