Kurullar

 • – Araştırma Politikaları Kurulu
 • Bilimsel Araş. ve Yayın Etiği Kurulu
 • – Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
 • – Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu
 • – Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
 • – İzleme ve Değerlendirme Kurulu
 • – Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Koordinasyon Kurulu
 • – Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
 • – Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
 • – Strateji Geliştime Kurulu
 • – Üniversite Disiplin Kurulu

 

Komisyonlar

 • – Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
 • – Bölüm Program Açma ve TYÇÇ Komisyonu
 • Çevre Yönetimi Komisyonu
 • – Eğitim Öğretim Komisyonu
 • – Engelli Öğrenci Komisyonu
 • – İş-Süreç Yönetim Komisyonu
 • – Mevzuat İnceleme Komisyonu
 • – Ödül Komisyonu
 • – Öğle Yemeği, Burs ve Barınma Değerlendirme Komisyonu
 • – Uygar Merkezleri Komisyonu
 • – Üniversite Yayın Komisyonu
 • – Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu
 • – Yönetim Bilgi Sistemleri Komisyonu