Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

1967 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu ve ilkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümü ile başlayan üniversite hayatı, Kırıkkale Üniversitesi SBE İşletme yüksek lisans ve doktorası ile devam etti. Dışardan yüksek lisans yaparken 1993-95 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 2000 yılından itibaren Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Pazarlama Anabilim dalında önce yardımcı doçent olarak, 2007 yılından itibaren doçent olarak ve 2012 yılından itibaren de profesör olarak çalışmaya devam etti. 2011-2013 yılları arasında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul müdürlüğü, 2013-2019 yılları arasında kurucusu olduğu Turizm Fakültesinde dekanlık,  2013-2018 yılları arasında İşletme bölüm başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

BAĞLI BİRİMLER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN

1963 yılında Fethiye’de doğdu. İlkokulu doğduğu köy olan Yanıklar’da, ortaokulu ise Dalaman’da okudu. Lise öğrenimini Muğla Teknik Lisesinde yaptı. 1986 yılında Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans ve doktora eğitimini İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Anabilim Dalı Malzeme Programında tamamladı.

1989 yılında Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayata atıldı. 2000 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümüne Yrd. Doç. olarak atandı. 2007 yılında doçent unvanı aldı. 2014 yılında AKÜ, Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atandı ve halen bu bölümde görevini sürdürmektedir.

Üniversitede, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık gibi idari görevlerde bulundu.

Malzeme, ısıl işlem ve döküm üzerine çalışmalar yapmakta olup, ulusal ve uluslararası dergi ve sempozyumlarda 45 civarında yayını bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

BAĞLI BİRİMLER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Murat PEKER

1974 yılında Uşak’ta doğdu. 1985 yılında Ulucak İlkokulundan, 1988 yılında Uşak Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulundan ve 1991 yılında Uşak Lisesinden mezun oldu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. 1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalında Yüksek Lisansını ve 2003 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Öğretmenliği Bilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2011 yılında Matematik Eğitimi alanında doçent, 2016 yılında da profesörlük unvanını aldı.

Prof. Dr. Murat Peker’in Uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde yayımlanan 19 makalesi, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 30 bildirisi, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 25 makalesi, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 8 bildirisi, 3 kitap bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basımı yapılan 6. sınıf ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında yazarlığı ve editörlüğü bulunmaktadır. 2011-2017 yılları arasında Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Editörlüğünü yapan Peker, çeşitli akademik dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan Peker, 2011-2017 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2017-2019 yılları arasında da Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 22 Nisan 2019 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Peker, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BAĞLI BİRİMLER