Öğrenci Konseyleri, önlisans, lisans veya yüksek lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla 20 Eylül 2005 Tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Yönetmeliği” nin 7. maddesine dayanılarak Üniversitemiz Senatosu tarafından 19/09/2011 tarih ve 2011 / 128 sayılı Öğrenci Konseyi Yönergesi düzenlenmiştir.

2021 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

BAŞKAN

Yasemin İMAMOĞLU Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

BAŞKAN YARDIMCISI

Çise AKKOYUN

Fen Edebiyat Fakültesi

ÜYE

Celil BOZOK

Güzel Sanatlar Fakültesi

ÜYE

Burak Emir AYDIN

Fen Edebiyat Fakültesi

ÜYE

Esra KARAPINAR

Fen Edebiyat Fakültesi

ÜYE

Fatma Aylin BAŞAK

Fen Edebiyat Fakültesi

ÜYE

Abdulkadir CANBAZ

Fen Edebiyat Fakültesi

ÜYE

Nazım GÜMÜŞ

Fen Edebiyat Fakültesi

ÜYE

Seval KILIÇ Fen Edebiyat Fakültesi

 

DENETLEME KURULU

BAŞKAN

Arif TAŞCI Veteriner Fakültesi
ÜYE Yüksel Burak PEKER Hukuk Fakültesi
ÜYE Ferhat AYDEMİR Bolvadin MYO
ÜYE Durmuş ALPARSLAN İscehisar MYO
ÜYE Ferdi YABANSU Mühendislik Fakültesi