Image

 

Image Image Image

 

Üniversitemizde özel gereksinimi olan öğrencilerimizin eğitime ve kampüs yaşamına kazandırılması amacıyla farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik farklı çalışmalar yürütülmektedir.

İlki 2018 yılında verilmeye başlanan “Engelsiz Üniversite Ödülleri”, üniversitemiz birimlerini fiziksel mekânlarda, eğitimde ve sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilir kılmak için özendirici, teşvik edici olmuştur. Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında bugüne kadar aşağıda sıralanan başarılar elde edilmiştir:

  • 2019 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) “Mekânda Erişilebilirlik” kategorisinde 2 Turuncu Bayrak almayı başarmıştır.
  • 116 farklı üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı 2020 yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde, Üniversitemiz “Mekânda Erişilebilirlik” alanında layık görüldüğü 13 Turuncu Bayrak ile birincilik unvanını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiyle paylaşmıştır.
  • Üniversitemiz 2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında da “Mekânda Erişilebilirlik” kategorisinde 12 Turuncu Bayrak almaya hak kazanmıştır.

 

Eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme süreçlerini öğrenci merkezli ve kalite odaklı bir bakış açısıyla sürdüren Üniversitemizde, engelli bireyler için engelsiz bir kampüs yaşamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda özellikle mekânda erişim sorunlarının ortadan kaldırıldığı, tüm birimlerimizde engelli asansörleri, engelli rampaları, engelli tuvaletleri, engelli takip yüzeyleri, Braille alfabesi ile yön levhaları ve engelli otoparkları inşa edilmiştir. Eğitimde erişim noktasında da çalışmalara devam edilmektedir.