Misyonumuz

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen
nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 Vizyonumuz

Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel
kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer
almak ve uzun vadede uluslararası tanınır bir üniversite haline gelmektir.