Evrensellik

Hizmetlerin sunumunda bilim, etik, hak ve özgürlükler açısından evrensel değer ve normlara uygun davranılır.

Adalet

Üniversitemizde tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli biçimde davranılır ve görevde yükselmelerde işin ehline uygun kişiler atanır.

Aidiyet

Akademik ve idari personelin üniversiteyi sahiplenecek şekilde çalışmaları ve paydaşların kendilerini kurumun bir parçası olarak görmeleri beklenir ve bunun için ihtiyaç duyulan ortam oluşturulur.

Emek

Üniversitemizde tüm çalışanlara ve öğrencilere; çalışmalarının karşılığını alabilecekleri ortam oluşturmak amaçlanır ve harcanan emek, kurumu sahiplenmenin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Katılımcılık ve Şeffaflık

Öğrencilerin ve personelin yönetim süreçlerine katılmaları sağlanır ve tüm paydaşların görüş ve düşüncelerinin kurumsal kararlara yansıtılmasına özen gösterilir. Alınan kararlardan etkilenebilecek kesimlerin her türlü bilgiye kolayca erişimlerini sağlamaya yönelik önlemler alınır.

Kalite Odaklılık

Paydaş memnuniyetinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarımda, süreçte ve çıktıda kalite sürekli geliştirilmeye ve kalite kültürü yaygınlaştırılmaya çalışılır.