Evrensellik

Tüm hizmetlerin sunumunda bilim, etik, hak ve özgürlükler açısından evrensel değer ve
normlara uygun davranmaktır.

Katılımcılık ve Şeffaflık

Kararları, mevzuata uygun olarak almak ve uygulamak, faaliyet ve karar verme
süreçlerine paydaşları dahil etmek, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye kolayca
erişimini sağlamaktır.

Toplumsal Duyarlılık

İçinde bulunduğu toplumun temelini oluşturan değerlere saygı duymak ve toplumsal
sorunların çözümünde dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini
gözetmektir.

Adalet ve Liyakat

Üniversitemizde görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli
biçimde davranılması, görevde yükselmelerde ise işin ehline uygun kişilerin atanmasıdır.

Kalite Odaklılık

Paydaş memnuniyetinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak
tasarımda, süreçte ve çıktıda kalitenin sürekli geliştirilmesidir.

Yenilikçilik

Yeni fikirlerin katma değeri yüksek çıktılar üreten girişimlere dönüşme sürecini
desteklemektir.