Üniversitemizce 23.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında Şef ve Memur kadroları için yapılan itiraz dilekçeleri Komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

  1. Yapılan yazılı sınavlarda 11. ve 43. sorular her ne kadar cevap şıklarının yeri değişik olsa da mükerrer olarak sorulmuştur. Bu nedenle bu 2 soru iptal edilerek puanlama dışı tutulmuştur.
  2. Yazılı sınavlarda kullanıldığı haliyle 26. soruda birden fazla şık doğru cevabı içermektedir. Bu nedenle 26. soru iptal edilmiştir.
  3. Sınav soruları arasında bulunan 27. soru, sınav öncesi ilan edilen Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında değil, ilgili kanunu açıklayan Yönetmelik kapsamında olduğu için iptal edilmiş ve puanlama dışı tutulmuştur.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 18.(1) maddesinde “yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.” hükmü bulunmaktadır. Buna göre puanlar yeniden hesaplanmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Memur Kadrosu için Yazılı Sınav Sonuçları

Şef Kadrosu için Yazılı Sınav Sonuçları

 

06 Ocak 2023, Cuma 1405 kez görüntülendi