02.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizce ekli listede belirtilen kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılacaktır.

Yönetmelik gereği oluşturulacak sınav komisyonunca aranılan şartları taşıyan personelimize ilişkin aday listesi Üniversitemiz resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, sınav yeri, tarihi, ücreti v.b. konular ayrıca bildirilecektir.

Yönetmelik gereğince ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Sınavlara girecek personelde aranacak nitelikler ilgide kayıtlı yönetmelikte yayımlanmış olup, alakalı bölümler ve açılacak kadrolara ait yazılı sınav konu başlıkları ekte gönderilmiştir. Sınav komisyonunca değerlendirilecek; başvuruda bulunan personeller arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayların başarı durumlarına göre atama yapılacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Detaylar için lütfen tıklayınız…

29 Kasım 2017, Çarşamba 1422 kez görüntülendi