Covid-19 salgını sürecinde son zamanlarda vakaların artması ve bulaşı riskinin yükselmesi nedeniyle 09.04.2021 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu aşağıdaki kararları almıştır:

• Dönem başında ara sınav sonrasında yüzyüze yapılması kararlaştırılan uygulamalı dersler, Veteriner Fakültesi 5. sınıflar ve Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki tüm akademik birimlerimizde Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden eşzamanlı veya ödev/proje şeklinde yapılacaktır.

• Spor Bilimleri Fakültesinde ara sınav sonrasında yüzyüze yapılması planlanan uygulamalı derslerin teorik kısımları Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden forum şeklinde, uygulama kısımları ise 26 Temmuz – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında fakülte yönetiminin belirleyeceği program dahilinde yüz yüze yapılacaktır.

• Yüz yüze yürütülmekte olan Veteriner Fakültesi 5. sınıftaki İntörn Eğitimi, Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden eş zamanlı, forum, ödev/proje veya doküman/video yüklenerek yapılacaktır.