Anayasa Mahkemesi, insan hak ve özgürlüklerini Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde öngörülen “hukukun genel kaidelerini” dikkate alarak hakkaniyet çerçevesinde koruyup gözetmekle yükümlüdür. Yüksek Mahkeme’nin, şehir merkezlerinde terör örgütü tarafından illegal yollarla kazılan hendekleri durdurmak, milli birlik ve beraberliğimize kasteden vahşi terör eylemlerini sona erdirmek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını tesis etmek için devletin güvenlik güçlerince gerçekleştirilen meşru operasyonları “katliam”, “kıyım” ve “sürgün” olarak niteleyen bir bildiriyi, “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirmesini, hukukun temel ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün gözükmemektedir.

Kamu düzenini sağlamak, tüm vatandaşlarının güven içerisinde yaşamalarını tesis etmek, hukuka aykırı eylemlere hukuk çerçevesinde müdahale etmek kamu organlarının görevidir. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının kamu vicdanına, adalet ve hakkaniyete aykırı olmaması gerektiğine inanıyoruz.

Devletimizi ve güvenlik güçlerimizin meşru operasyonlarını terörizmle eş tutarak dünya kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan “sözde barış bildirisine” imza atan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ‘hak ihlali’ olarak gören Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı kınayan “Anayasa Mahkemesi Terörü Meşrulaştıramaz” isimli bildiriye imza atan üniversitemiz akademisyenlerine, göstermiş oldukları yüksek duyarlılıktan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

03 Ağustos 2019, Cumartesi 1308 kez görüntülendi