Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan 3 öğretim elemanımıza; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla burs verilecektir. Başvuru Şartları, Değerlendirme Hususları ve İstenen Evraklar aşağıda belirtilmiştir. Başvurular en geç 30 Nisan 2019 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

1- T.C. vatandaşı olmak.

2- Doktora derecesine sahip olmak.

3- Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.

4- Başvuru tarihi itibariyle akademik kadrolarda en az 3 yıl çalışmış olmak.

5- Son beş yıl içerisinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya eşdeğerliliği olan bir yabancı dil sınavından 45-70 arasında bir puan almak. (71 ve üzeri puanı olan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

6- Başvuru sahibinin 5.maddede belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek.

7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Değerlendirme Hususları:

Değerlendirme, adayın yabancı dil puanı ve akademik başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Puanı=(Yabancı Dil Puanı + Akademik Başarı Puanı)/2

Akademik Başarı Puanı: Üniversitelerarası Kurulun, farklı temel alanlar için tanımladığı doçentlik başvuru şartları çalışması esas alınarak hazırlanan kriterler ve puan tabloları(excel formatında) aşağıda belirtilmiştir. Bilim dalınızla ilgili “ÜAK Temel Alan” kriterlerini inceleyerek akademik faaliyetlerinizin (makale, kitap, bildiri, vb..) bu temel alan kriterleri için hazırlanmış puan tablosundaki (excel formatında) kriterlere uygun olarak doldurmanız gerekmektedir. Beyan edilen puanlar Üniversite Yönetim Kurulunca kontrol edilecek ve Akademik Başarı Puanınız belirlenecektir. Eksik veya yanlış beyan verdiği tespit edilenlerin başvuruları iptal edilir.

İstenen Evraklar:

1- Dilekçe

2- Yabancı dil puanını gösterir (kontrol kodlu) belge.

3- Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.

4- Puan Tablosu çıktısı.

5- Puan Tablosunda belirtilen eserlerin çıktılarını içerir elektronik dosya. (Dosya elektronik ortamda cd veya usb bellek olarak teslim edilecektir. Dosyada eserler pdf formatında yer almalıdır. Ayrıca fiziki dosya istenmemektedir.)

6- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir).

Dilekçe Örneği, Kriterler ve Puan Tabloları aşağıdadır.
AKÜ Dilekçe Örneği

1.1 Eğitim Bilimleri Temel Alanı Kriterleri

1.2 Eğitim Bilimleri Temel Alanı Puan Tablosu

2.1 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Kriterleri

2.2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Puan Tablosu

3.1 Filoloji Temel Alanı Kriterleri

3.2 Filoloji Temel Alanı Puan Tablosu

4.1 Güzel Sanatlar Temel Alanı Kriterleri

4.2 Güzel Sanatlar Temel Alanı Puan Tablosu

5.1 Hukuk Temel Alanı Kriterleri

5.2 Hukuk Temel Alanı Puan Tablosu

6.1 İlahiyat Temel Alanı Kriterleri

6.2 İlahiyat Temel Alanı Puan Tablosu

8.1 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kriterleri

8.2 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Puan Tablosu

9.1 Mühendislik Temel Alanı Kriterleri

9.2 Mühendislik Temel Alanı Puan Tablosu

10.1 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kriterleri

10.2 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Puan Tablosu

11.1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Kriterleri

11.2 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Puan Tablosu

12.1 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Kriterleri

12.2 Ziraat Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Puan Tablosu

13.1 Spor Bilimleri Temel Alanı Kriterleri

13.2 Spor Bilimleri Temel Alanı Puan Tablosu

26 Mart 2019, Salı 2066 kez görüntülendi