Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Eskişehir Sanayi Odası tarafından Kocatepe Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı.

AKÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen imza törenine AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. İsa Sağbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, AKÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (UİM) Müdürü Prof. Dr. Ayhan Erol, Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi UİB Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Anadolu Üniversitesi UİB Müdür Yardımcısı Öğr. Grv. Gamze Alper ile üniversite temsilcileri katıldı.

İmza töreni öncesi Kocatepe Staj Konsorsiyumu hakkında sunumunu gerçekleştiren UİM Müdürü Prof. Dr. Ayhan Erol, AKÜ UİM çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Erol, “Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğümüz doğrudan Rektörümüze bağlı olup sorumlu rektör yardımcımız, müdür, müdür yardımcısı, Mevlana koordinatörü, Erasmus koordinatörü ve 7 personel ile hizmet sunmaktadır. Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğümüzün ofislerinin dışında bir Erasmus Kafemiz mevcuttur. Erasmus kafe, yurt dışından gelen Erasmus öğrencilerinin ve yurt dışından gelen öğretim elemanlarımız ile misafir öğretim elemanlarımızın kullanımına açık olup hizmet sunmaktadır” diye konuştu.

Üniversiteler projelerle yarışır

Üniversitelerin rekabet içerisinde olduğu Dünya ve Türkiye’de projelerle yarışıldığını ifade eden Erol, Kocatepe Staj Konsorsiyumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

“2 yıl önce başlatmış olduğumuz konsorsiyumlar vardı. Bunlar Anadolu Staj Konsorsiyumu ve Uşak New Horizons Konsorsiyumu, bu konsorsiyumların bu yıl içerisinde kapanmasını yapacağız. Akabinde de yeni iki tane kabul edilen staj konsorsiyumlarımız devam edecektir.  Anadolu Staj Konsorsiyumumuz

Anadolu Üniversitemizin koordinatörlüğündedir. Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi Odası ortaklığında yürütülmekteydi. Bu projemiz gayet başarılı bir şekilde devam etti ve sonuçlanması yakın zamanda olacaktır. New Horizons Staj Konsorsiyumu ise Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yapılmış olup burada yine Celal Bayar Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi gibi ortaklarla sürdürülmekteydi. Bunların bitimi göz önüne alındığında arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda yeni konsorsiyumlara başvurmanın doğru olacağını ve bu uyumlu ortaklığın devam etmesi konusunda aldığımız karar ile yeni iki tane konsorsiyuma imza attık. Bunlardan bir tanesi Manisa Celal Bayar Üniversitesinin koordinatörlüğünde yapılmış olan bir staj konsorsiyumudur. Bugün de üniversitemizin koordinatörlüğünde yürütülecek olan Kocatepe Staj Konsorsiyumuna devam edeceğiz.”

3 büyük projeyi başarı ile yürütmekteyiz

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ise Afyon Kocatepe Üniversitesinin ulusalarasılaşmaya büyük önem veren bir kurum olduğunu söyledi. Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi vasıtasıyla sürekli aktif ve üretken bir mantıkla faaliyetlerine hareket ettiklerini ifade eden Solak, “Üniversitemiz bu süreçte mesafe alabilmek için çeşitli programları dikkatli bir şekilde yürütmektedir. Bunlardan ilki Erasmus değişim programıdır. Bu program çerçevesinde KA103, KA107 ve Erasmus staj konsorsiyumları olmak üzere üç büyük projeyi başarı ile yürütmekteyiz. KA103 projesi Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ile yapılan bir projedir.  Bu proje kapsamında halen 170 dolayında ikili anlaşmamız mevcut olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında karşılıklı 88 öğrenci ile 53 öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmiştir” dedi.

1 milyon Avro bütçe kullanıldı

KA107 projesi ve Erasmus Staj Konsorsiyumları hakkında bilgiler aktaran Solak, şunları söyledi:

“KA107 projesi Bologna sürecine ortak olan ülkelerle yapılan projedir. Bu proje çerçevesinde geçen yıl Malezya, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Cezayir’deki üniversitelerle 40 öğrenci 70 öğretim elemanı değişimi yapılmıştır. Üçüncü grup ise Anadolu, Kütahya Dumlupınar, Uşak ve Manisa Celal Bayar üniversiteleri ile yürütülen Erasmus staj konsorsiyumlarıdır. Bu proje kapsamında da geçen yıl yine 85 öğrenci ile 10 öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmiş ve bu programlarda 1 milyon Avro tutarında bütçe kullanılmıştır. Özellikle KA107 ve Erasmus Staj Programlarında önde gelen üniversitelerle birlikte çalışmaktayız. Üniversitemiz özellikle KA107 ve Erasmus staj programlarında üniversitelerle birlikte çalışmaya özen göstermektedir. Bu değişim sayılarının artması hedeflerimiz arasındadır. Üniversitemiz koordinatörlüğünde bugün Kocatepe Staj Konsorsiyumu projemiz Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiştir. 2 yıl sürecek olan bu projede öğrencilerimize akademik ve idari personelimize de yeni imkanları birlikte sunmuş olacağız. 2 yıl içinde Anadolu Üniversitesi koordinatörlüğünde Anadolu Staj, Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde New Horizon Staj Konsorsiyumlarımız çok başarılı bir dönem geçirmiş ve hak ettiğimiz hibenin tamamı öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerin amacına uygun kullanılmıştır. Bu projenin tamamlanması göz önüne alınarak oluşan sinerjinin, birlikteliğin yeni bir proje ile devam edeceği Kocatepe Staj Konsorsiyumu ile de devam edeceğini görmekteyiz.”

Uygulayıcılar bizimle hareket ediyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise ortaklıkların oldukça zor meydana geldiğini ve geldikten sonra da faydalarını sürekli olarak artırarak devam ettiğini ifade etti. Çomaklı, “Anadolu Üniversitesi olarak böyle bir şeyden ayrı kalmamız düşünülemezdi. Hem bölge itibariyle hem kültür yapısı itibariyle birbirine çok yakın olan bu iki üniversite ve şehir olarak baktığımızda böyle bir konsorsiyumun kendi öğrencilerimiz ve personelimiz açısından da oldukça faydalı görüyorum. Burada dikkat çeken bir husus var ki bunu daha da kıymetli kılıyor. Uygulayıcılar olan Eskişehir Sanayi Odası ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası da burada bizimle beraber hareket ediyor. Bu işin sahaya inmesi demektir. Bizim için de oldukça önemli bir husus. Çünkü yaptığımız çalışmaları asıl sahada görmek istiyoruz ve sahanın yansımalarını da kendi bünyemizde akademik olarak sürdürmek ve devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Üniversite ve sanayi bir arada

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ise üniversite ve sanayinin işbirliği içinde olduğunu söyledi. Gören, “Güzel bir ortam, güzel ortamın sebepleri ile de bundan hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız projeden faydalanacaklar. Artı sahadan üniversite dışından ortaklar var. Bu da aynı zamanda üniversite ile sanayinin bir arada olduğunun göstergesidir. Olayın başka bir boyutu da komşu iller ve üniversiteler arasında diyalog ortamı ve iletişimi sağlamasıdır. Bu tür staj kültürünün kurumsal olarak tüm bireylere aktarılması noktasında bir kültür sağladığı için de avantajlı ve güzel bir toplantı geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bilginin sanayi ve topluma transferi sağlanacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise üniversitelerin görevleri arasında eğitim olduğu gibi araştırma ve son zamanlarda girişimci üniversitenin yüklediği bir fonksiyon olan üniversite-sanayi işbirliği olduğunu dile getirdi. Şenocak, “Bu 3 fonksiyonu burada Kocatepe Staj Konsorsiyumu içerisinde görmekteyiz. Komşu iller olmasından dolayı bu konsorsiyuma katılmak üniversiteler arası işbirliği açısından da büyük bir imkan sağlayacak ve aynı zamanda bir sinerji katacağına da inanıyorum. Öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin de yurtdışına gitmeleri aynı zamanda oradaki yeni kültürü tanımaları yeni imkanları, gelişmeleri görmeleri üniversitelerimize de katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde yurt dışından gelen öğrenciler içinde böyle bir imkan olacak onlar da yeni bir kültürü tanıyacak, yeni imkanları onlarda görecek bu suretle bilginin sanayi ve topluma transferi de sağlanmış olacaktır” dedi.

Teknoparkta 21 firma 5 milyon TL hizmet

Daha sonra konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ise ulusalarasılaşmaya ve Avrupa Birliği projelerine çok önem verdiklerini ifade etti. Projeler ile ilgili bilgiler veren Serteser, “Halen iki UR-GE projesini ve 1 KOBİ Akademisi adı altında Avrupa Birliği projesini yürütüyoruz. Aynı zamanda KOBİ Hastanesi isimli bir Avrupa Birliği projesinin de ön elemelerini kazandık. İnşallah projeyi de kazanacağız. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliğine de önem veren bir ticaret ve sanayi odasıyız. Sayın Hocamız ile birlikte bir buçuk sene önce Teknoparkı kurduk. 21 firma burada çalışıyor. Aşağı yukarı 5 milyon liraya yakın hizmet üretildi. Ayrıca binalarını yapacağız ve sanayicilerimize tahsis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konsorsiyum ortaklarının görüşlerini bildirmesinin ardından protokol imzalandı.

07 Aralık 2018, Cuma 1819 kez görüntülendi