Üniversitemizce, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 14.11.2017 tarih ve E.54768 sayılı yazımız ile birimlere duyurulan kadrolar için 20.06.2018 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları doğrultusunda 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları ve başarı sıralaması ekte verilmiştir, ilgililere duyurulur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

17 Temmuz 2018, Salı 1610 kez görüntülendi