Üniversitemiz idari personeli için gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınavlar 20.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş sınav sonuçları ise 22.06.2018 tarihi itibariyle Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmiştir. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12. maddesinin 4. fıkrası “Yazılı sınavın kurumlarca müstakil olarak yapılması durumunda, sınavların sınav kurulunca değerlendirilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde kurumların resmi internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.” hükmüne amir olduğundan itiraz dilekçelerinin Üniversitemiz Sınav Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere 29.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar evrak kayıt birimine verilmesi gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığı

29 Haziran 2018, Cuma 93 kez görüntülendi