Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Personellere Dair Kesin Liste

Üniversitemizce, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 14.11.2017 tarih ve E.54768 sayılı yazımız ile birimlere duyurulan kadrolar için alınan müracaatlar sınav komisyonunca değerlendirilmiştir. Sınav ücretini yatıran personeller için sınav evrakı düzenlenmiş olup, sınava katılacak personellere dair kesin listeler ekte gösterilmiştir.

Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Personel Listesi

Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Personel Listesi

Sınav 20 Haziran 2018 tarihinde saat 11:00 da Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zemin (giriş) katında bulunan Z03 ve Z04 nolu sınav salonlarında yapılacak olup,  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılacak personellerin sınav saatinden 30 dakika öncesinde sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav Oturma Planı sınav günü Fakültenin giriş kapısı ile sınav salon kapılarında liste olarak asılacaktır.

Sınava gelirken yanınızda kimlik, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, ilgili unvanlarda kullanılmak üzere bilgi işlem özelliği bulunmayan hesap makinası getirilmesi gerekmektedir.

Not: Belirtilen tarih ve saatte sınava katılmayan personeller sınav giriş hakkını kaybetmiş olacak, ayrıca sınav yapılmayacaktır.(Mazeret kabul edilmeyecektir.)

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

06 Haziran 2018, Çarşamba 1831 kez görüntülendi