AÇIKLAMALAR

1- Değerlendirmede ilgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu; lise mezunları için KPSSP94 puan önlisans mezunları için KPSSP93 lisans mezunları için KPSSP3 puan türü dikkate alınmıştır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Yerleştirilmeye hak kazanan asıl adayların ilanı takip eden 15 gün içinde (10.05.2018) tarihi mesai saati bitimine kadar) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığı içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların haklarından vazgeçmiş sayılarak, başvuruda bulunulmayan sayı kadar sırasıyla yedek adaylar için yeni bir ilan yayımlanacaktır.

İSTENEN BELGELER

 

1-Dilekçe (Dilekçe örneği doldurulacaktır.)

2-Özlük bilgi formu (Formun çıktısı alınarak doldurulacak)

3-Beyannameler formu(Formun çıktısı alınarak doldurulacak)

4-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu  (2 suret belge bilgisayar ortamında doldurularak vesikalık fotoğraf yapıştırılacaktır. ) ( İlgili belgede hata olması ihtimaline karşı hazırlanan belgenin dijital ortamda da ulaşılabilir olacak şekilde hazır bulundurulması gerekmektedir.)

5-Mal bildirim formu (Formun çıktısı alınarak doldurulacak, ön yüz ve arka yüz olmak üzere 2 sayfa 1 yaprak olacak şekilde çıktı alınacak)

6-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Kontrol edilmek üzere aslı beraberinde getirilecektir.)

7-Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)

8-Diploma fotokopisi (Noter onaylı ) veya  (e-Devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesi de geçerlidir.)

9-Askerlik durumu belgesi (Muafiyet belgesi, terhis belgesi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi – e-Devlet sisteminden alınan belgeler de geçerlidir.)

10- “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına” dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimi tarafından verilen sağlık raporu.

11-Vesikalık fotoğraf (6 adet)

NOT : Yukarıdaki beyan örnekleri ekte bulunmaktadır. Çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.

Bilgi için irtibat telefonu  : 0 (272) – 444 03 03 dahili   10364  –  10365

03.03.2018 TARİHLİ İLAN SONUCU

27.03.2018 TARİHLİ İLAN SONUCU

Dilekçe

Beyannameler

Özlük-Bilgi-Formu

Güvenlik-Soruşturması-Formu

25 Nisan 2018, Çarşamba 3323 kez görüntülendi