2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN GEÇİCİ 75.MADDESİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN 31.12.2017 TARİHİ İTİBARİYLE MUHASEBE KAYITLARINA ALINAN TIBBİ MALZEME VE İLAÇ BORÇLARINA AİT BAŞVURU VE ÖDEME PROSEDÜRÜ AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR. BU KAPSAMA GİREN FİRMALARIN BELİRTİLEN AÇIKLAMALARI DİKKATLE UYGULAMALARI GEREKMEKTEDİR.

 1. 31.12.2017 TARİHİ İTİBARİYLE MUHASEBE KAYITLARINDA YER ALAN VE VADESİ 06.04.2018 TARİHİNE KADAR OLAN ÖDENMEMİŞ İLAÇ VE TIBBİ MALZEME ALIM BEDELLERİ ÖDEME KAPSAMINDADIR. BUNUN DIŞINDAKİ ALIMLAR VE ALACAKLAR KAPSAM DÂHİLİNDE DEĞİLDİR.
 2. ALACAKLILAR, KAPSAMA DAHİL TÜM ALACAKLARI İÇİN 07.05.2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT BİRİMİNE (GENEL EVRAK) MÜRACAATTA BULUNABİLECEKLERDİR. (İşlemlerde gecikme yaşanmaması ve başvuruların sıhhatli şekilde sonuçlandırılması için başvuruların son güne bırakılmaması önemlidir.)
 3. DÜZENLEME İLE ALACAKLARIN TAMAMI İÇİN MÜRACAAT ŞARTI GETİRİLMİŞ OLUP BİR KISMI İÇİN MÜRACAATTA BULUNULMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
 4. TEMLİK EDİLEN ALACAKLARDA ALACAK, TEMLİK ALAN ALACAKLIYA GEÇTİĞİNDEN, MÜRACAAT TEMLİK ALAN ALACAKLI TARAFINDAN YAPILACAKTIR. TEMLİK ALAN ALACAKLILARIN, İLGİLİ İŞLETMEDEKİ KAPSAMA DAHİL TÜM ALACAKLARI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
 5. TEK BİR FATURADA TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARIYLA BİRLİKTE BAŞKA MAL VE HİZMET ALIMLARI VAR İSE, SADECE TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARIYLA İLGİLİ ALACAKLAR İÇİN BAŞVURUDA BULUNULABİLECEKTİR.
 6. ALACAKLILAR BAŞVURU AŞAMASINDA İDARE ALEYHİNE AÇILAN DAVA VE BAŞLATILAN İCRA TAKİPLERİNDEN FERAGAT EDECEKLER VE BU İŞLEMİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİNDEN ALINAN BELGELERLE TEVSİK EDECEKLERDİR.
 7. HER BİR ALACAKLI, EK’ TE YER ALAN “FERAGATNAME” Yİ VE BUNA İLİŞKİN EKLERİ, MÜRACAAT SÜRESİ İÇERİSİNDE YUKARIDA BELİRTİLEN BİRİME SUNMAK ZORUNDADIR. ALACAKLILAR, AYRICA FERAGAT BEYANINI MAHKEMELERE VEYA İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE SUNDUKLARINA İLİŞKİN TEVSİK EDİCİ BELGELERİ DE FERAGATNAME EKİNDE İBRAZ EDECEKLERDİR.
 8. FERAGATNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
  1. Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca vade tarihi olmayan alımlarda muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacağından, muhasebe kayıt bilgisi ilgili döner sermaye saymanlığından öğrenilerek doldurulur.
  2. Malın cinsi bölümü Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenen ilaç ve tıbbi malzeme şeklinde doldurulacaktır.
  3. Alacak tutarı; ilgili faturanın bir kısmının ödenmiş olup olmadığı, temlik edilmiş olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak doldurulur.
  4. Tüm sayfaların imzalı ve kaşeli olmak şartıyla faturalar için birden fazla sayfa kullanılabilir.
  5. Feragatnamede belirtilen faturaların fotokopileri alacaklı tarafından kaşe ve imzalanarak veya işletme tarafından onaylı DMİS’ten alınacak cari kart raporu dökümleri feragatname ekinde sunulacaktır.
  6. Tevsik edici belgeler feragatname ekinde ibraz edilecektir.
  7. Hesaplamalarda, iskonto oranı uygulandıktan sonra virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlama yapılması gerekmekte olup, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacaktır.
  8. Feragatnameye şahıs firmalarında yetkili kişinin kimlik fotokopisi/ temsile yetkili olanların vekalatname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği, şirketlerde ise imza sirkülerinin noterce imzalanmış örneği eklenecektir.

İLGİLİLERİN BAŞVURU SIRASINDA VE SONRAKİ SÜREÇTE MAĞDURİYET YAŞAMAMALARI İÇİN AÇIKLAMALARI DİKKATLİCE OKUMALARI VE UYGULAMALARI ÖNEMLE DUYURULUR.

 

EK :

1-FERAGATNAME ÖRNEĞİ

2-2018/11611 SAYILI B.K.KARARI

                                                                                                                    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                                  DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

20 Nisan 2018, Cuma 2619 kez görüntülendi