Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılabileceklere Dair Kesin Liste

Üniversitemizce, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 14.11.2017 tarih ve E.54768 sayılı yazımız ile birimlere duyurulan kadrolar için alınan müracaatlar sınav komisyonunca değerlendirilmiş olup, sınava katılabileceklere dair kesin listeler ekte gösterilmiştir.

Görevde Yükselme Sınavına Katılabilecek Personel Listesi

Unvan Değişikliği Sınavına Katılabilecek Personel Listesi

Sınav 20 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olup, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılmak isteyen personellerin 16 Mayıs 2018 tarihi mesai sonuna kadar sınav ücretini Vakıfbank 00158007307083532 hesap nolu (IBAN: TR180001500158007307083532) hesaba “GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV ÜCRETİ HESABI” şeklinde Adı Soyadı ve T.C. Kimlik numarası da belirtilmek suretiyle 50 tl yatırılması gerekmektedir.

Sadece sınav ücretini yatıran personeller için sınav evrakı düzenlenecek olup, 16 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar sınav ücretini yatırmayanlar sınava katılma talebinden vazgeçmiş sayılacaktır.

Sınava katılacaklar için sınav yeri ve zamanı 06 Haziran 2018 tarihinde Üniversitemiz internet sitesinde (www.aku.edu.tr) yayımlanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

 

 

18 Nisan 2018, Çarşamba 1642 kez görüntülendi