Üniversitemizce, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 14.11.2017 tarih ve E.54768 sayılı yazımız ile birimlere duyurulan kadrolar için alınan müracaatlar sınav komisyonunca değerlendirilmiştir.

Değerlendirme sonucuna göre,

Aranan  şartları taşıdığı anlaşılan,

1 sayılı listede görevde yükselme sınavına katılabilecek aday listesi,

2 sayılı  listede unvan değişikliği sınavına katılabilecek aday listesi ,

Aranan  şartları taşımadığı anlaşılan,

3 sayılı listede görevde yükselme sınavına katılamayacak personel listesi,

4 sayılı  listede unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel listesi ,

yer almaktadır.

Sınavlara katılamayacak durumda olan personelin katılamama sebebi listelerde belirtilmiş olup, yönetmelik gereğince söz konusu aday listelerine ilişkin olarak 14-20 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar sınav kuruluna iletilmek üzere itirazların Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

İtirazların sınav kurulunca değerlendirilmesine müteakip asıl listeler yayımlanacaktır.

Personel Daire Başkanlığı

1 Sayılı Liste

2 Sayılı Liste 

3 Sayılı Liste

4 Sayılı Liste

13 Mart 2018, Salı 1585 kez görüntülendi