Üniversitemizde görev yapan taşeron firma personeli 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi olarak atanacaktır. Atanacak olan kişilerin aşağıda talep edilen belgeler ile birlikte 2 Ocak 2018 – 11 Ocak 2018 tarihleri arasında (son başvuru 11 Ocak 2018 mesai sonuna kadardır) Rektörlük B blok 3. katta bulunan  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında oluşturulan başvuru bürosuna nüfus hüviyet cüzdanları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

 

Başvuruda teslim edilecek evraklar

Başvuru Dilekçesi  (Dilekçe örnekleri için tıklayınız.)

Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu (Form için tıklayınız)

Bu forma aşağıdaki belgeler eklenecektir:

  1. Beş adet vesikalık fotoğraf
  2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir (Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23.05.1998, erkekler için 23.05.1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 01.04.1974 erkeklerde 01.04.1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 01.04.1968, erkeklerde 01.04.1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi; turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir).
  3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Form için tıklayınız.) (Form çıktı alınmadan doldurulup daha sonra çıktı alınacaktır. Fotoğraf yapıştırılacaktır. Bu belge başvuru öncesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürleri tarafından onaylanacaktır.)
  4. İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu dava ya da icra takibi varsa bu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği (Örnek 1 şablon belge için tıklayınız…)

02 Ocak 2018, Salı 1768 kez görüntülendi