Henüz teslim edilmemiş sonuç raporlarının hakem değerlendirmelerinin ve projelerin sonuçlandırılmasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanabilmesi için,  sonuç raporlarının 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17:30'a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Hakem değerlendirmesi sonucunda düzeltme istenen projelerde ise gerekli değişiklikler/düzeltmeler yapıldıktan sonra sonuç raporunun tekrar otomasyona yüklenmesi istenecektir. Hakem değerlendirmesi tamamlanan (hakem/hakemler, yapılan değişiklikleri/düzeltmeleri uygun gördüğü takdirde) projelerin öngörülen kurallara uygun olarak 2 adet BAP kapağıyla ciltli ve 1 adet CD ortamında BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi şarttır. Bu tarihten sonra yüklenecek sonuç raporlarının hakemlik süreci 2018 yılında başlatılacaktır.

Proje yürütücülerine önemle duyurulur.  

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) 

01 Kasım 2017, Çarşamba 318 kez görüntülendi