Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Değerlendirme Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun teşrifleriyle Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının açış konuşmasını yapan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, üniversitelerin kendini yenileyebilen, değişime ayak uydurabilen, dünya standartlarında eğitim kalitesi sunabilen, öğrenmeyi öğreten, çok sesliliğe önem veren ve uluslararası arenada yer tutabilen kurumlar olduğunu belirtti. Solak, “Üniversiteler bu görevlerini, bilgi üreterek; meslek elemanı yetiştirerek ve farklı kültürlerden insanların etkileşimine imkân tanıyarak yerine getirirler” dedi. Küreselleşme çağında yaşadığımızı ifade eden Solak, “Bu çağ aynı zamanda bilgi toplumunun yükseldiği, uluslararası ilişkilerinin arttığı, evrensel kriterlerin dikkate alındığı bir çağdır” diye konuştu. Solak şunları söyledi:

“Afyon Kocatepe Üniversitesi, kaliteye ve bilgiye dayalı bir öğrenme ortamı sunan, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına gerekli katkıyı sağlayan, çağdaş dünyayla entegre olmaya önem veren, modern iletişim ve bilgi teknolojilerini kullanan, yeniliklere birinci derecede önem veren, aktarmacı lığa değil, inşa ve senteze dönük öğrenme metotlarını benimseyen, proje tabanlı araştırmalarla innovasyon ve patent üretmeyi hedefleyen, “yaşayarak öğrenme” ve “sürekli eğitim” tekniklerini etkin kılabilen, dinamik ve etkileşimli eğitim sürecini esas alan, geleceğin ideal üniversitesi olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Üniversitemizde bu hedeflerine ulaşmak üzere 2016-2017 akademik yılında, 3 Enstitü, 13 ü aktif 15 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul ve 15 Meslek Yüksekokulu’nda; toplam 80 bölüm ve 135 programda 48 bini aşkın öğrenci öğrenim görmekte, ayrıca 43 farklı ülkeden 492  yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Yine Üniversitemizde halen 99’u profesör, 119’u doçent ve 329’u yardımcı doçent olmak üzere toplam 1.315 akademik ve 942 idari personel görev yapmaktadır.”

Üniversitelerin gelecekteki vizyonu uluslararasılaşma niteliğine göre belirlenecek

Üniversitelerin gelecekteki vizyonunun uluslararasılaşma niteliğine göre belirleneceğine işaret eden Solak, “Bu niteliği dikkate alan üniversitemizde çeşitli programlar dikkatli bir şekilde uygulanmaktadır” dedi. Solak, şöyle devam etti:

“Bunlardan ilki Erasmus değişim faaliyetleridir. Erasmus Plus Değişim programı kapsamında üniversitemiz ile çeşitli Avrupa ülkelerinden 160 farklı üniversite arasında ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bugüne kadar bu anlaşmalarla çok sayıda öğrenci ve akademik personelimiz değişim faaliyetlerinden yararlanmıştır. 2015-2016 yılı itibari ile Erasmus + KA107 programı kapsamında Gürcistan, Malezya, Ukrayna, Kosova Bosna- Hersek, Kazakistan ile öğrenci ve öğretim elemanları değişimleri de başlamıştır. Uluslararası ikinci değişim programı Mevlana Değişim Programıdır. 2013 yılında başlayan bu Program kapsamında, “Mevlana Değişim Programı Ofisi” kurulmuş ve yurtdışından 14 üniversite ile protokol imzalanmış, karşılıklı değişim faaliyetlerine geçilmiştir.”

 AKÜ gelişimini hızla sürdürüyor

AKÜ’nün gelişimini hızla sürdüren bir üniversite olduğunu dile getiren Solak, “Yönetim dönemimizde fiziksel olarak yüzde 71 büyüme, sağlık hizmetlerinde yüzde 300, öğrenci sayısında yüzde 41, öğretim elemanı sayısında ise yüzde 22 artış gerçekleşti. Üniversitemizde son iki yılda yatırımlar açısından çok verimli oldu” diye konuştu. Solak, son iki yılda hizmete sunulan tesislere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin ihtiyacı olan 67 adet laboratuvar,  Ali Çetinkaya Kampüsündeki tüm alt yapı ve yollar ile çevre düzenlemesi, Emirdağ MYO Laboratuvar ve Uygulama Binası, Dinar MYO ek binası, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Merkezi, 3 bin kişi kapasiteli Merkezi Yemekhane, Bolvadin Kırk Göz Kampüsünün alt yapısı, asfalt Yollar ve çevre düzenlemesi, Uygulamalı Bilimler Bilimler Yüksekokulu Eğitim Binası, Kampüs Camii ve Kültür Merkezi, Ali Çetinkaya Kampüsü ile ANS kampüsünde yer alan tesislerin tümü Jeotermal Enerji Sistemi ile ısınmaya geçirilmesi.Bu tesislerin dışında Üniversitemiz ve ilimiz için ARGE faaliyetleri açısından çok önemli olan Afyon-Uşak Zafer Geliştirme Bölgesi kuruldu. Bugün Afyon-Uşak Zafer Teknopark AŞ. Bünyesinde 14 firma faaliyetlerine başladı. 4 firmanın projeleri ise değerlendirme sürecindedir.”

Solak, “Bunların dışında halen Onkoloji ve Hematoloji Hastane inşaatı, Afyon MYO eğitim tesisleri inşaatı, Turizm Fakültesi uygulama merkezinin inşaatı ile eğitim amaçlı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı devam etmekte, Şuhut MYO eğitim binası ile solar enerjiden elektrik üretim ihalesi işlemleri de sürmektedir” diye konuştu.

AKÜ hedefleri

Solak, termal ve sağlık turizmi, mermer ve doğal taş teknolojileri, hayvancılık ve gıda ürünleri

yenilenebilir enerji ile tıbbi ve aromatik bitkilerin AKÜ’nün öncelikli çalışma alanları olduğunu belirterek, temel hedefleri şöyle sıraladı:

“Üniversitemiz bünyesinde sürdürülen ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması, üniversitemizin eğitim-öğretim alanında uluslararasılaşma faaliyetlerine hız verilmesi, termal sağlık turizmine yönelik sektörle afiliyasyon ve işbirliği çalışmalarının en üst düzeyde desteklenmesi, bölgenin jeotermal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik akademik faaliyetlere ve uygulamalara destek verilmesi, hayvancılık ve gıda alanında yerel endüstriyel gıda ürünlerine yönelik yeni ürün denemeleri ve fonksiyonel gıda ürün üretiminin desteklenmesi, bölgemiz ve ülkemizin sahip olduğu endemik özellikli tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke ekonomisine kazandırılmasına her düzeyde destek sunulması, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili proje ve akademik çalışmalara destek verilmesi, Afyonkarahisar’ın,  üniversitemiz merkezli bir kongre merkezi haline getirilmesi.”

Solak AKÜ’nün sağlıkta fizik tedavi ve rehabilitasyon ile radyoterapide bölgedeki önemli merkez olduğunu ve yakında açılacak kemik iliği naklinde de bölgenin merkezi olacaklarını sözlerine ekledi.

AKÜ Türkiye’nin önde gelen güzide üniversitelerinden biri

Daha sonra 2016-2017 akademik yıl değerlendirme konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin hızla gelişen ve belirlenen hedefler doğrultusunda Türkiye’nin önde gelen güzide üniversitelerinden biri olma yolunda güzel mesafeler kat ettiğini söyledi. Avcı, bakanlık olarak AKÜ ile 2 konuda işbirliği yapma potansiyelinden söz ederek, şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanı olarak özellikle Sayın Rektörümüzün saydığı hedeflerden iki tanesi bizi de yakından ilgilendirdiğini ve dolayısıyla Afyon Kocatepe Üniversitesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliği yapma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi termal sağlık turizmi alanı ki gerçekten Afyonkarahisar çok ciddi bir potansiyele sahip ve bu potansiyelin farkında olan ve bu potansiyeli değerlendirmek konusunda gerekli bir birikime sahip olan bir üniversitesi var. Dolayısıyla bu nimet ve bu imkan birlikte güzel işler yapmamız için de çok verimli bir zemin oluşturuyor. İkincisi bu tıbbi ve aromatik bitkiler ki bu da yine ülkemizin sahip olduğu çok önemli zenginliklerden biridir. Bugüne kadar maalesef değerlendirmediğimiz bir potansiyel. Bu alanda da birlikte güzel işler yapabiliriz. Ayrıca kongre turizmi alanında Afyonkarahisar son yıllarda yatak kapasitesi ve konaklama merkezlerindeki artış sebebiyle kongre turizmi içinde önemli bir cazibe merkezi oldu.”

Bakanlık olarak Afyonkarahisar’da yapacakları çok işler olduğunun altını çizen Avcı, “Kültür ve Turizm Bakanı olarak Afyonkarahisar’da yapacak işlerimiz olduğunu ve bu işleri yapmak konusunda da bizleri teşvik etmiş olan desteklemiş olan önümüzü açan bir bakanımıza sahip olduğumuzu bilerek çalışıyoruz. Bu hedefler sadece Afyonkarahisar için değil Türkiye’nin yeni kültür ve turizm stratejisi açısından da doğru hedeflerdir” diye konuştu.

Tanıtım stratejisi değişmeli

Türkiye’nin tanıtım stratejisinin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Avcı, Biliyorsunuz Türkiye özellikle turizm alanında toptancı bir tanıtım stratejisi izledi. Yani daha çok kendimizi bir bütün olarak Türkiye olarak onunda daha çok öne çıkan özelliği olarak bir deniz, kum, güneş ülkesi olarak tanıtmak konusunda bir kampanya geçmişimiz var. Bunun 20-25 sene önce doğru bir strateji olduğu Türkiye’nin bu anlamda gerçekten tanıtılmaya bilinmeye ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu doğrudur o günlerde öyle gerekiyordu. Ancak artık Türkiye’nin nerde olduğunu nasıl olduğunu herkes biliyor” dedi. Avcı, Türkiye’nin tanıtım stratejisinde tek tek destinasyonların ön plana çıkarılacak bir biçimde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Pek çok ülkenin yaptığı gibi bizimde bu genel tanıtımdan daha özelleştirilmiş bir tanıtım stratejisine yönelmemiz gerekiyordu. Nitekim biz artık Afyonkarahisar’ı, Kars’ı, Van’ı, Eskişehir’i, Edirne’yi, Antalya’yı tek tek destinasyonlarımızı, menzillerimizi ve oralarda spesifik özel ürünlerimizi tanıtmak durumundayız. Yani Afyonkarahisar dememiz yetmiyor termal turizm alanında imkanların ne olduğunu, tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ne tür imkanlarımızın olduğunu, Van dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi oradaki ürünleri Türkiye bu turizm çeşitlilikleri açısından kültürel çeşitlilik açısından dünyada ilk 3’e girebilecek potansiyele sahip bir ülke ama biz bugüne kadar işin kolayına kaçarak sektörün bu konudaki rehavetin bir sonucu olarak daha çok kendimizi deniz-kum-güneş parantezinde ifade etmeyi tercih etmişiz. O parantezde de zaten müşterilerimiz belli. Rusya-Almanya-İngiltere üzerinden yapmışız.”

Deniz-kum-güneş tanıtım stratejisine rağmen Türkiye’nin dünyada ziyaret etmek için en çok tercih edilen 6. ülke olduğunu anımsatan Avcı, “Buna rağmen sadece deniz, kum, güneş Rusya, Almanya, İngiltere üzerinden bile Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 6. sırada sadece bu kadarıyla bile. Bunların üzerine sahip olduğumuz diğer potansiyelleri eklediğimiz takdirde sağlık, eğitim, gastronomi, kış, spor, dini-miras turizm alanlarımızı eklediğimiz takdirde bugün bulunduğumuz yerden çok daha ileri yerlere gitme imkanımız var” diye konuştu.

15 yıl önce her ile bir üniversite hayali gerçek oldu

Türkiye’nin eğitim alanında son 15 yılda çok ciddi mesafeler aldığını kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, “15 yıl öncesi söylediğiniz zaman hayal gibi görünen en az her ilde bir üniversite olacak hedefi çoktan gerçekleşti. Şimdi illerimiz ikinci ve üçüncü üniversiteler için yarışıyorlar. Dolayısıyla bu sayısal artışı niteliksel artışa eski deyimle cemiyetteki artışı keyfiyete de tercih etmek için yani sayısal artışı niteliksel artışa dönüştürmek için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor” dedi. Avcı, “Pek çok üniversitemiz bu alanda da gerçekten kendi yörelerindeki potansiyeli de dikkate alarak çok anlamlı hamleler gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.

İstiklal Harbinin en önemli sloganlarından birinin Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Hattı müdafaa yok sattı müdafaa var o satıh bütün vatandır’ olduğunu hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, şunları belirtti:

“Bugün de Türkiye hattı değil satıh müdafaa zaruretiyle dört koldan savaşıyor yani buradan kastettiğimiz satıh coğrafi satıh olmaktan çıktı. Hayatın bütün alanlarında müdafaa hatta taarruz halinde olmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlilerden biri de eğitim ve kültür alanı dolayısıyla her ne yapıyorsak bu milli müdafaa şuuru ile yapmak durumundayız. Kültürde milli müdafaa ehemmiyet ve ihtimamla kendini belli edecek sonra diğer kültür ürünlerimiz üzerinden mesela müzikte de mutlaka Türk müziği kullanalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tüm tanıtım ürünlerimizde, tanıtımlarımızda da milli estetik unsurlarımızı kendi müziğimizi tek türe sıkıştırmadan kullanıyoruz.”

Konuşmaların ardından AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na günün anlam ve önemine binaen hediye takdim edildi.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal,  Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile il ve AKÜ protokolü ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Toplantı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, AKÜ Şeref Defterini de imzaladı.

 

09 Ocak 2017, Pazartesi 1362 kez görüntülendi