Henüz teslim edilmemiş sonuç raporlarının hakem değerlendirmelerinin ve projelerin sonuçlandırılmasının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanabilmesi için,  sonuç raporlarının 30 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Hakem değerlendirmesi sonucunda düzeltme istenen projelerde ise gerekli değişiklikler/düzeltmeler yapıldıktan sonra sonuç raporunun tekrar otomasyona yüklenmesi istenecektir. Hakem değerlendirmesi tamamlanan (hakem/hakemler, yapılan değişiklikleri/düzeltmeleri uygun gördüğü takdirde) projelerin öngörülen kurallara uygun olarak 2 adet BAP kapağıyla ciltli ve 1 adet CD ortamında BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi şarttır. Bu tarihten sonra yüklenecek sonuç raporlarının hakemlik süreci 2017 yılında başlatılacaktır. Proje yürütücülerine önemle duyurulur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

09 Kasım 2016, Çarşamba 1280 kez görüntülendi