Üniversitemizin gelişip büyümesinden, her türlü sorun karşısında geliştirdiği sorun çözme becerisinden ve son olarak da 15 Temmuz ihaneti karşısındaki cesur ve tutarlı mücadelesinden rahatsızlık duyan, adeta mesleği iftira ve dedikodu olan Üniversite içi ve dışı bir kısım unsurlar, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine işbaşındalar.

Son günlerde Afyonkarahisar’daki bazı medya kuruluşlarında gerçek bilgi ve belgeye dayanmadan, tamamen çamur atmaya ve haksız itham ve iddialara dayalı haber yapmanın ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin tipik örnekleri yaşandı. İlgili haber ve köşe yazılarında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve başta Üniversite Hastanesi olmak üzere Üniversite’nin kurumsal imajı hakkında bir kara propaganda faaliyeti olarak; doğruluğu hiçbir şekilde sorgulanmadan olumsuz imaj oluşturma ve algı yönetmeye yönelik iddialara yer verilmektedir. Doğruları kesinlikle yansıtmayan söz konusu haber ve yazıların yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, açıklama yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Tüm kamuoyunca bilindiği üzere 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin seçimle işbaşına gelmiş olan Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Hükûmetine yönelik hain bir kalkışma girişimi yaşanmış, ancak Milletimizin sağduyulu ve demokrasiden yana net tavır alan tepkisiyle bu hain girişim bertaraf edilmiştir. Akabinde ise tüm kamu kurumlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyetinin Bağımsız Savcıları tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik hukuki işlemler başlatılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde titizlikle yürütülen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu örgütle bağlantısı tespit edilen akademik/idari personel ile ilgili çalışmalar, hukuki çerçevede en hızlı biçimde yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve Yasalarına bağlı olarak ülkemize layık bilim insanları ve meslek profesyonelleri yetiştirmek için kurulduğu 1992 yılından bu zamana sürekli büyüyen ve gelişen bir kurum olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rektörlük görevine Prof. Dr. Mustafa Solak’ın gelmesinden günümüze kadar da gelişim ve büyümesini istikrarlı bir biçimde sürdürmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi “Ege’nin Parlayan Yıldızı” olarak tanımlanan Afyonkarahisar’da özellikle sağlık alanında çok önemli yatırımlara da bu dönemde kavuşmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak döneminde yeni binalara kavuşmuş ve bedeli 100 milyonlarla ifade edilen teşhis ve tedavi cihazları ve hızla artan sağlık personeliyle gerek tıp ihtisasında gerekse teşhis ve tedavi hizmetlerinde çok iyi bir konuma gelmiştir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Türkiye’nin termal su ile birleştirilmiş tedavi uygulamalarında ülkemizin tek kliniğine sahip olan Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, her gün Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce vatandaşımıza hizmet vermektedir.

Bir üniversitenin halkla en fazla iletişim kurulan bölümlerinin başında “uygulama ve araştırma hastaneleri” gelmektedir. Bu noktadan hareketle AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi günlük ortalama 2100 civarında poliklinik ve 100 civarında ameliyatla şu ana kadar yüzbinlerce vatandaşımıza hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir. İnsan sağlığı gibi kutsal bir görevin ifa edildiği hastanemizde verilen hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi hususunda da Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK mesai mefhumu gözetmeksizin hastanedeki tüm gelişmeleri ve aksaklıkları bizzat takip etmekte ve hastanenin her türlü ihtiyacının giderilmesinde gerek bürokrasi gerekse hükûmetimiz nezdinde yoğun bir çaba göstermektedir.Türkiye’ye özellikle fizik tedavi konusunda “Afyonkarahisar Modeli”ni tanıtan Afyon Kocatepe Üniversitesi,hükûmetimiz ve devletimizce takdir gören bir konuma kavuşmuştur. Bunun en net ispatı ise, özellikle fizik tedavi alanında elde edilen başarı ve “Afyonkarahisar Modeli” tanımlamasının bir sonucu olarak bölgenin en büyük, Türkiye’nin ise 6. Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi’ni kurma yetkisinin hükûmetimiz ve devletimiz tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne verilmiş olmasıdır. AKÜ Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi’nin kurulması fikrini devletimiz, hükûmetimiz ve yerel siyasetçilerimiz nezdinde yaptığı girişimlerle gerçeğe dönüştüren de bizatihi AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’tır. Konuyla ilgili olarak Sayın Rektörümüzün hassasiyetini anlayabilmek için Mayıs 2016 yılında temeli atılan hastanemizin teşhis ve tedavideki en can alıcı bölümü olan Radyoterapi ve Nükleer Tıp Merkezi’nin Türkiye’de rekor denebilecek bir sürede bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmuş olmasına bakmak da yeterlidir.

Bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan ve Rektör Solak’ın Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ilişkin eksiklik ve aksaklıklara duyarsız kaldığı iddiası en basit tanımlamayla iftiradır. Üniversite yönetiminin bir gazetede yayımlanan “bir hastanın hastanede mikrop kaptığı ve uzun süredir yoğun bakımda olduğu ve ayrıca hasta yakınlarının çok zor koşullarda hastanede beklemek zorunda kaldıkları” iddiası da mesnetsiz, tamamen kara propaganda amaçlı olup gazeteciliğin evrensel yayıncılık ilkelerine tezat bir görünüm arz etmektedir. Hastanenin ilgili birimi tarafından belirli periyotlarla yapılan hasta memnuniyeti anketlerinde yüzde 90’nın üzerinde olumlu sonuç veren bir hastane ile ilgili yapılan bu sözde haber, en basit tanımlamayla birilerinin değirmenine su taşımaktan vekalemşörlüğünü yapmaktan başka bir şey de değildir.

Rektör Solak, sadece hastanede tedavi gören ve yatan hastaların yanı sıra refakatçilerin de rahat edebilmeleri için yapımı hızla devam eden Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi’nin yanına bir misafirhane yapılmasını planladığı bilgisini de farklı zamanlardaAfyonkarahisar kamuoyuyla paylaşmıştır. Hastanedeki bütün konu ve sorunlara hassasiyetle yaklaşılmasına rağmen iftira niteliğindeki mesnetsiz haberin yayımlanmasının ardından,Üniversitemiz tarafından kurulan bir komisyon vasıtasıyla konu araştırılmış ve gazetede mağdur olduğu iddia edilen kişinin yakını Hastane yönetimine bir dilekçe vererek,“haklarında yapılan haberin yalan olduğunu ve hastanede verilen hizmetten oldukça memnun olduklarını”ifade etmiştir.

Hazımsız ve kesinlikle Üniversite için değil, bireysel ikballeri adına hesapları olanların ve mesaisinin büyük bir kısmını iftira ve dedikodu üretmeye harcayan bir zihniyetin ifadesini yansıtan ve 15 Temmuz ihaneti sonrasında FETÖ’ye karşıverilen cesur ve titiz mücadeleyi gölgelemeyi amaçlayanların iftira niteliğindeki bu türden iddiaları, imaj bozma ve yanlış algı oluşturma gayretinin bir sonucudur.Oysa Üniversite yönetimi, 17-25 Aralık sonrasında Devletimizin ve Hükûmetimizinpolitikalarına uygun hareket etmiş ve 15 Temmuz sonrasında da FETÖ ile mücadeleyi etkin bir şekilde ve hukuki çerçevede yürütmüştür. Rektör Mustafa SOLAK’ın öncülüğünde FETÖ ile mücadeleyi diri bir şekilde yürüten Üniversite yönetimi, çeşitli algı yönetme oyunlarıyla töhmet altında tutulmak istenmektedir. Bu amaçla yerel medya kuruluşlarında yer alan haber ve yazılardaki mesnetsiz iddialar, “çamur at izi kalsın” anlayışıyla yazılan yazılardır. Haber ve yazıların içeriğini oluşturan yanlış iddia ve bilgilerin basın özgürlüğü veya haber alma hürriyeti ile açıklanması mümkün değildir. Üniversite yönetimi, Afyonkarahisar’ın gözbebeği kurumlarından biri olan Afyon Kocatepe Üniversitesini bütün birimleriyle geliştirme ve üst düzeye çıkarma yolunda mesai gözetmeksizin gece, gündüz ve hafta sonu çalışmalarına bütün hızıyla devam etmektedir. Ayrıca Kurumumuzu daha üst seviyelere taşıyabilme adına üniversite yönetimi olarak; bütün kişi ve kurumların görüş ve önerileri bizim için önemlidir. Bu doğrultuda bütün öneriler, yapıcı eleştiriler ve istekler titizlikle değerlendirilmektedir.

Üniversitemiz yönetimi, göreve başladığı günden bu güne yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermiş, kuruma ve ilimize sayısız hizmetlerde bulunmuştur. Bu kapsamda kurumda yaşanan sorunlara ilgisiz kalması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Bütün uygulamalarımız şeffaf ve denetime açıktır. Hiçbir somut mesnede dayanmayan bu iddiaların sahipleri: isimsiz iddiaların arkasına saklanan; üniversitenin hızlı bir gelişme ve büyüme sürecinden korkan, başarıyla kurulan düzende yer bulamayan yeteneksiz ve dedikodulardan beslenen, sahte şikâyetleri meslek haline getirmiş, hak etmeden elde ettikleri makam ve ranttan mahrum kalanlarla, imajları Afyonkarahisar kamuoyunca iyi bilinen basındaki ortaklarıdır.

İftira ve hezeyanlarla dolu söz konusu haberler ve yazılar, gerçek bilgi ve belgelere dayanmadan yapılmış olup, zihinlerde bulanıklık yaratmayı, 15 Temmuz sonrası süreçte oluşan bulanık suda balık avlamayı hedeflemektedir. Bu şekilde haber yapılmak suretiyle kamuoyu, rektörümüz, üniversite yönetimimiz ve Üniversitemiz hakkında kasten yanlış yönlendirilmektedir. Bu tür faaliyetlerin ne toplumumuza, ne Afyonkarahisar’a, ne Üniversitemize ne de isimsiz yazıların arkasına sığınan iftiracı ve dedikoduculara fayda sağlaması mümkün değildir. Rektörümüze, Üniversitemize ve yönetimine yönelik söz konusu iftira ve ithamlar hakkında yasal çerçevede hukuki işlemler de başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

02 Ekim 2016, Pazar 1396 kez görüntülendi