Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilimsel işbirliğin geliştirilmesini desteklemek amacıyla “Katip Çelebi-Newton Fonu” kapsamında Akademik Ziyaret Desteği ve Çalıştay Düzenleme Desteği verilmektedir. Başvurular http://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/research adresinden yapılabilmektedir. Aşağıdaki araştırma alanları için son başvuru tarihi 27 Haziran 2016 olarak belirlenmiştir.

 • Yaşam boyu sağlık ve refah
 • Tarım ve gıda güvenliği
 • Afet ve acil durum yönetimi
 • Enerji ve iklim değişikliği
 • Sürdürülebilir enerji
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri
 • Eğitim becerileri: Genç yenilikçiler
 • Değişen küresel jeopolitik: Kriz ve risk yönetimi
 • Demokratik söylem ve hukukun üstünlüğü
 • Küreselleşme ve endüstri ilişkileri
 • Demografik değişim ve göç
 • Kırsal ve kentsel gelişim
 • Veri toplama sistemlerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Yönetişim, çatışma ve toplum
24 Mayıs 2016, Salı 1198 kez görüntülendi