Afyon Kocatepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Serkan İLDEN

1975 yılında Kars/Sarıkamış’ta doğdu. Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsünde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği, aynı fakültenin Temel Eğitim Bölümünde Bölüm kurucusu ve Bölüm Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Misafir Öğretim Üyeliği, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucusu ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Kastamonu Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Programı Anasanat Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Plastik Sanatlar, Geleneksel Sanatlar, Koruma ve Onarım konularında makale, bildiri ve kitap bölüm yazarlığı yapan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında, çalıştaylara, bienallere, kişisel ve karma olmak üzere çeşitli sergilere katıldı.