HIZLI ERİŞİM

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ Rektör
Prof.Dr. Murat PEKER Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ahmet YARAMIŞ Fen Edebiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr. Selçuk AKÇAY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI Hukuk Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR İ.İ.B.F Dekanı
Prof.Dr. Mustafa GÜLER İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet YILDIZ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayhan EROL Teknoloji Fakültesi Dekan V.

Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ Turizm Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Turan CİVELEK Veteriner Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR Üye
Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN Üye