HIZLI ERİŞİM

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa SOLAK Rektör
Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ Rektör Yardımcısı / Üye
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ Rektör Yardımcısı/Üye
Prof.Dr. Murat PEKER Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ahmet YARAMIŞ Fen Edebiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr. Selçuk AKÇAY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI Hukuk Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR İ.İ.B.F Dekanı
Prof.Dr. Mustafa GÜLER İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet YILDIZ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Yılmaz YALÇIN Teknoloji Fak. Dekanı

Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Şuayip ÖZDEMİR Turizm Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Erkan KARADAŞ Veteriner Fakültesi Dekan V.