HIZLI ERİŞİM

Rektör

Prof. Dr. Mustafa SOLAK

Prof. Dr. Mustafa Solak, 1953 yılında Eskişehir’de doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi’nde Lisans, 1985 yılında Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. Dr. Solak, 1986 yılında bu anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 1992’de aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Doçent unvanı aldı. 1989 yılında İskoçya Tıp Fakültesi Duncan Guthrie Genetik Enstitüsünde 6 ay süreyle rDNA teknolojisi alanında çalışmalarda bulundu. 1999’da Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’ne Profesör olarak atandı. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Dr. Solak’ın 50’i uluslararası, 46’sı ise ulusal hakemli dergilerde olmak üzere alanında toplam 96 bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Dr. Solak’ın, 48’si uluslararası düzeyde83’sı ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda sunulan toplam 131 bildirisi bulunmaktadır. Dr. Solak, alanında toplam 4 kitapta bölüm yazarlığı, ayrıca birinin de editörlüğünü yapmıştır. Dr. Solak, 14 bilimsel projenin yürütücülüğünü ve 15 lisansüstü tezin danışmanlığını yapmıştır. Yine ülkemizde sağlık eğitimi ve sağlık insan gücüne ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma olan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu’’ adlı yayının da editörüdür.

Dr. Solak, değişik üniversitelerde pek çok farklı yönetim kademesinde idari görev yaptı. Anadolu Üniversitesi’nde 1987-1993 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989-1993 yılları arası Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu ve Genetik Danışmanlık Konseyi Üyeliği, 1990-1993 yılları arası Tıp Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-1993 yılları arası önce Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcılığı sonrasında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1993 – 1999 yılları arası Celal Bayar Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Solak, çalıştığı bu dönemde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994’deTıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1994-1998 yılları arası Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1999 yılları arası Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Profesör olarak atanan Dr. Solak, aynı yıl Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

Dr. Solak, bu üniversitede 1999 – 2003 yılları arası Rektör Yardımcılığı ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2007 yılları arası Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2006 yılları arası iki dönem Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2002-2006 yılları arası Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2007 yılları arasında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, 2002-2008 yılları arası Fakülte Kurulu Üyeliği, 2001-2008 yılları arası Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen aynı üniversitede Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2008- 2011 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan DanışmanlığıDenetleme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Dr. Solak’ın yine farklı görevlerde bulunduğu diğer akademik kurul, konsey ve komisyonlardan;  Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Kurul Üyeliği ve Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı; Genetik Hastalıkları Bilim Komisyonu ÜyeliğiTÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği bu görevler arasında sayılabilir.

Halen YÖK Tıp – Sağlık Komisyonu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği (YÖK Temsilcisi), Üniversite Hastaneleri Komisyonu Üyeliği, Hemşirelik Komisyonu Üyeliği ile Program Açma Taleplerini Yerinde İnceleme Çalışma Grubu Üyeliği ile Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliği ve Konsey ÜyeliğiKanser Çalışma Grubu Üyeliği devam etmektedir.

23.05.2018-17.09.2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör vekilliği yapmış olan Prof. Dr. Mustafa SOLAK halen, Üniversitelerarası Kurul Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin Dönem Başkanlığı ile Afyon- Uşak Zafer Bölgesel Teknopark’ı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekte ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.