Üniversitemize bağlı fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerimiz aile hekimliklerinde muayene olabilirler.