Afyon Kocatepe Üniversitesi Medikososyal Merkezi öğrenciler ile çalışanların beden ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli alanlarda sağlık hizmetlerinin verildiği merkez; Afyonkarahisar'da Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Ali Çetinkaya Sağlık Kampusü, Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hizmet vermektedir. Her birimde birer pratisyen hekim bulunmaktadır. Medikososyal Merkezi'ne başvuruda bulunanların tedavisi yapılmakta, daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedirler. Sağlık hizmetleri kapsamında, sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerin tüm tedavi giderleri, bütçe olanakları ölçüsünde üniversitemizce karşılanmaktadır.