(Başkan) Prof. Dr. Murat PEKER

(Üye) Prof. Dr. Esma KOZAN

(Üye) Doç. Dr. Ahmet KARAMAN

(Üye) Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖR

(Üye) Dr. Öğr. Üyesi Rasim DOĞAN

(Üye) Öğr. Gör. Burak OLUR

(Üye) Yılmaz SARPKAYA