HIZLI ERİŞİM

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa SOLAK

Rektör

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ

Rektör Yardımcısı / Üye

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ Rektör Yardımcısı/Üye

Prof.Dr. Murat PEKER

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Ahmet YARAMIŞ

Fen Edebiyat Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Selçuk AKÇAY

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI

Hukuk Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR

İ.İ.B.F Dekan V.

Prof.Dr. Mustafa GÜLER

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Ahmet YILDIZ

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Yılmaz YALÇIN

Teknoloji Fak. Dekan V.

Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Adem ASLAN

Tıp Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Turizm Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Erkan KARADAŞ Veteriner Fakültesi Dekan V.