HIZLI ERİŞİM

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa SOLAK

Rektör

Prof.Dr. M. Hilmi UÇAN

Rektör Yardımcısı / İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Isa SAGBAS

Rektör Yardımcısı / Güzel Sanat. Fak. Dek. V.

Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ

Rektör Yardımcısı / Üye

Prof.Dr. Remziye SIVACI

Diş Hekimliği Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Kenan ÇAĞAN

Eğitim Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Ahmet YARAMIŞ

Fen Edebiyat Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI

Hukuk Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR

İ.İ.B.F Dekan V.

Prof.Dr. Yılmaz İÇAĞA

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Yılmaz YALÇIN

Teknoloji Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Yılmaz YALÇIN

Teknik Eğitim Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Adem ASLAN

Tıp Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Turizm Fak. Dekan V.

Prof.Dr. Abdullah ERYAVUZ

Veteriner Fak. Dekan V.