HIZLI ERİŞİM

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa SOLAK Rektör
Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ Rektör Yardımcısı / Üye
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ Rektör Yardımcısı/Üye
Prof.Dr. Murat PEKER Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet YARAMIŞ Fen Edebiyat Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Selçuk AKÇAY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI Hukuk Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR İ.İ.B.F Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa GÜLER İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet YILDIZ Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Yılmaz YALÇIN Teknoloji Fak. Dekan V.

Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Şuayip ÖZDEMİR Turizm Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Erkan KARADAŞ Veteriner Fakültesi Dekan V.