HIZLI ERİŞİM

Formlar

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA HAZIRLANAN PROJELER İÇİN ETİK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA HAZIRLANAN PROJELER İÇİN ETİK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANINDA HAZIRLANAN PROJELER İÇİN ETİK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU

Her ayın 15'ne kadar yapılan başvurular ay sonunda yapılacak toplantıda görüşülecektir.
15'nden sonra yapılan başvurular takip eden ay sonundaki toplantıda görüşülecektir.
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu yapılan başvuruları değerlendirmek üzere her ayın son haftasında toplanacaktır.