HIZLI ERİŞİM

KAMUOYU DUYURUSU


Bazı internet haber sitesi ve basılı gazetelerde “Diploma almadan kısa dönem askerlik yapmış”, “Diplomasız kısa dönem askerlik yapmış”  ve benzeri başlıklarla haberler yapılmıştır. Haber içeriğinde; Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde okuyan İ.T. isimli bir öğrencinin; okulu bitirmeden diplomasını almış gibi göstererek kısa dönem askerlik yaptığı iddiası ile hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir.  Adı geçen öğrencinin disiplin cezası alarak okuldan bir yarıyıl uzaklaştırılması sebebiyle mezun olmaya hak kazandığı, ancak diplomasının düzenlenmediği, buna karşın mezun olma şartlarını sağladığından YÖK-SİS programında öğrencinin mezun konumunda gösterildiği; adı geçen öğrencinin de bu şekilde kısa dönem askerlik yaptığı iddialarına yer verilmiş ve dolaylı yoldan üniversitemizi zan altında bırakan ifadeler kullanılmıştır.

Konu ile ilgili yapılan inceleme neticesinde;  

  1. İ.T. isimli öğrencinin, üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde eğitim aldığı ve bölüm/program müfredatı gereğince yapılan tüm sınavlarda başarılı olarak ve stajını tamamlayarak 2016/Bahar yarıyılında mezun olma aşamasına geldiği,
  2. Buna karşın adı geçen öğrencinin 2016/Bahar yarıyılı içerisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik doğrultusunda disiplin soruşturması geçirdiği, işbu soruşturma sonucunda bir yarıyıl uzaklaştırma cezası aldığı, içinde bulunulan bahar yarıyılı sınavlarının yapılmış olması sebebiyle uygulanabilir olabilmesi için disiplin cezasının Mühendislik Fakültesi Disiplin Kurulu kararı ile bir sonraki eğitim-öğretim döneminde uygulanmasına karar verildiği,
  3. İ.T. simli öğrencinin 2016/Bahar yarıyılında sınavlarında başarılı olması ve tüm ders müfredatını tamamlamış olması sonucunda, hakkında tesis edilen bir yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezasının lisans eğitimi içinde uygulanabilirliğinin kalmadığı,
  4. Öte yandan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca öğrenciler hakkında tesis edilen disiplin ceza kararlarının transkript belgelerine işlenmesi ve belirli sürelerle kayıtlarda tutulması sebebiyle İ.T. isimli öğrencinin de transkript belgesine disiplin cezası ile ilgili bilginin zamanında işlendiği,
  5. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından adı geçen öğrencinin mezuniyete hak kazanıp kazanmadığı ve adına diploma düzenlenip düzenlenemeyeceği yönünde AKÜ Hukuk Müşavirliğine görüş sorulduğu, Hukuk Müşavirliği tarafından disiplin cezasının mezuniyete engel bir durum teşkil etmediği yönünde mütalaa verildiği,
  6. Gıda Mühendisliği Bölüm Kurulu’nun; “İ.T. isimli öğrencinin disiplin cezası haricinde mezun olmasına engel teşkil edecek bir husus bulunmadığı, ancak uzaklaştırma cezasının bitimine kadar diplomasını almaması” yönündeki kararı (04.08.2016/28) da dikkate alınarak adı geçen öğrenciye cezası tamamlanana kadar diplomasının verilmediği, ancak adı geçen öğrencinin 02.08.2016 tarihinde www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet Kapısına ait barkodla “Mezun Belgesi” alarak askerlik için ilgili kuruma başvurduğu,

anlaşılmıştır.

Bu itibarla basında yer bulan iddiaların bilgi kirliliği yarattığı açıktır. Zira haber konusu İ.T. isimli öğrenci, eğitim aldığı bölümü, müfredat gereği yapılan sınavlardan başarılı olarak bitirmiş ve mezun olma aşamasına gelmiştir. Öğrenci hakkında tesis edilen bir yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezasındaki amacın ders devamı ve sınav hakkından mahrum bırakılması olduğu düşünüldüğünde ve İ.T. isimli öğrencinin disiplin cezası öncesinde sınavlarını tamamladığı dikkate alındığında; söz konusu disiplin cezasının lisans eğitimi içerisinde fiilen uygulanabilirliğinin kalmadığı görülmektedir. Buna karşın transkripte işlenen disiplin cezalarının iş başvurularında/çalışma hayatında önem arz ettiği ve yaptırım kabiliyetini koruduğu da ortadadır. Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik disiplin hükümlerinde disiplin cezalarının mezuniyete engel bir durum içerdiği yönünde her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Buradan hareketle; İ.T. isimli öğrenci ile ilgili yapılan haber içeriğinde dolaylı yoldan üniversitemiz zan altında bırakılmakta, hatalı bir işlem yapılmış gibi gösterilse de, kurum kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerle üniversitemiz tarafından her hangi bir usul ve yasaya aykırı işlem yapılmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, konuya ilişkin detaylı bir inceleme ve araştırma yapılması için Rektörlük makamınca soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 21 Haziran 2017